Postadres

Drieoortsput 82, 6417PN, Heerlen (tijdelijk postadres)

Bestuur

Het bestuur van Eurode Kerkrade wordt gekozen uit leden en door leden van de vereniging, deze stemming vindt plaats bij de Algemene Leden Vergadering. Leden van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging zowel binnen als buiten de vereniging. Ook is het bestuur bevoegd om het dagelijkse beleid van de vereniging te bepalen.

Naam Functie
Harrie Vroomen Voorzitter
Marion Baets Secretaris
Giel Janssen Penningmeester
Ilja Duister

Kascommissie

De kascommissie onderzoekt, controleerd de financiële balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt tijdens de algemene leden vergadering verslag van haar bevindingen uit. Voor deze commissie hebben zich twee dames aangemeld, Peggy Prevos en Bianca Weegels, die deel uitmaken van de Kerkraadse ondernemerswereld en dus goed op de hoogte zijn van financiële bedrijfsvoering.

Proces Ondersteunings Commissie

Bij de Proces Ondersteunings Commissie kunnen onze leden terecht voor de clubkleding. Om contact op te nemen met de POC mail naar poc@eurodekzc.nl.

Penningmeester

De penningsmeester is te bereiken voor alle financiële vragen via penningmeester@eurodekzc.nl.

Technische Commissie

De technische commissie gaat naar en maakt afspraken met andere verenigingen om wedstrijden mee te zwemmen. Ook verwerkt ze uitnodigingen, inschrijvingen en uitslagen rondom thuiswedstrijden. Om contact op te nemen met de TC mail naar tc@eurodekzc.nl.

Webteam

Het webteam is er voor al uw vragen, opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de online omgeving. Om contact op te nemen met het webteam mail naar webteam@eurodekzc.nl.

Zwem Commissie

De zwem commissie is verantwoordelijk voor de trainingsfaciliteiten. Ook maakt ze de wedstrijdjaarplanning en zorgt ze voor de opstellingen. De zwem commissie is ook de plek voor afmeldingen bij wedstrijden. Om contact op te nemen met de ZC mail naar zc@eurodekzc.nl.